Postals del fotògraf Aloy

Postals de ls anys 1910-1915 de M. Aloy